புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி - அக்னி பரிட்டை நிகழ்ச்சியில் தலைவர் (காணொளி)

30.05.2015 அன்று புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி - அக்னி பரிட்டை நிகழ்ச்சியில் தலைவர் திருமாவளவன் கலந்துகொண்டு பல்வேறு கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களை அளித்தார். அதன் காணொளி