அக்னி பரிட்சை

17/01/2015 அன்று புதியதலைமுறை தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான ‘அக்னி பரிட்சை’ நிகழ்சியின் காணொளி.