மாராட்டிய மாநிலதலித்துகள் மூவர் கொடூரப்படுகொலையை கண்டித்து கண்டன ஆர்பாட்டம் - அட்டவணை

மாராட்டிய மாநிலத்தில் சாதிவெறியாட்டம்
தலித்துகள் மூவர் கொடூரப்படுகொலை

தென்னிந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் மும்பையில் 
மாபெரும் கண்டன ஆர்பாட்டம்